Előregisztrációhoz szükséges dokumentumok

Az előregisztrációs kérelem benyújtása során a következő nyilatkozatokat szükséges megtenni, és a következő dokumentumokat szükséges elektronikusan feltölteni a pályázati felületen:


• a beruházással érintett lakóingatlan tulajdoni lapja

A beruházással érintett lakóingatlan teljes, hiteles tulajdoni lapja, amely lehet a földhivatalban kikért papír alapú dokumentum szkennelt változata vagy e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap. Mindenképp teljes tulajdoni lapot szükséges csatolni, szemle és nem hiteles verzió nem elegendő. A dokumentum kiállítása nem lehet az előregisztrációs kérelem benyújtásánál 30 napnál régebbi.


• tulajdonos(társ)i összevont nyilatkozat

Csatolni szükséges a lakóingatlanban tulajdonrésszel bíró valamennyi tulajdonos tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben a pályázó nem tulajdonosa, de lízingszerződéssel rendelkezik a lakóingatlan vonatkozásában vagy nem 1/1 tulajdonosa vagy haszonélvezője a lakóingatlannak. A nyilatkozat tartalmazza valamennyi tulajdonostárs esetében az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot is, valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó nyilatkozatot. Jelen Felhívás mellékletét sablondokumentuma. képezi


• pályázó személyi okmányai

A pályázó személyi igazolványa, magyarországi állandó lakcímét igazoló lakcímkártyája, magyarországi adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványa vagy az adóhatóság által kiállított érvényes igazolás.


• meghatalmazás

Amennyiben a pályázó más személyt bíz meg az előregisztrációs kérelem és/vagy a támogatási kérelem benyújtásával, így az ügyfélkapus azonosítással belépett személy nem azonos a pályázóval, szükséges a két tanú által ellenjegyzett meghatalmazás benyújtása. Az előregisztrációs kérelem elutasítását eredményezi, ha azt nem a pályázó – vagyis a beruházással érintett lakóingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, vagy lízingelője –, vagy a pályázó által meghatalmazott személy nyújtja be. Jelen Felhívás mellékletét képezi a meghatalmazás sablon dokumentuma.


• az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla

A beruházás címére szóló, az előregisztrációs kérelem benyújtása előtti utolsó elszámolási időszakra vonatkozó, a szolgáltató által kiállított villamosenergia-számla valamennyi oldala.


haszonélvező összevont nyilatkozata

Amennyiben a beruházással érintett lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt és a pályázó nem a haszonélvezeti jog birtokosa, szükséges a haszonélvező tervezett beruházás megvalósításához és fenntartásához történő hozzájáruló nyilatkozatát csatolni. A nyilatkozat tartalmazza a haszonélvezeti joggal rendelkező személy esetében az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot is, valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadására vonatkozó nyilatkozatot. Jelen Felhívás mellékletét képezi a haszonélvező összevont nyilatkozatának sablon dokumentuma.

Itt letöltheti a szükséges dokumentumokat!