Támogatás

Támogatási kérelem benyújtásához a következő dokumentumok szükségesek:


• köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás

– 30 naptári napnál nem régebbi NAV-tól kikért példány Az igazolás benyújtását kiváltja, ha a pályázó szerepel az Art. 260. §-a szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. A pályázati felület az adatbázis alapján ellenőrzi ennek teljesülését a támogatási kérelem rögzítése során. Amennyiben a pályázó nem szerepel az adatbázisban, szükséges 30 naptári napnál nem régebbi, NAV-tól kikért igazolás csatolása.


• csatlakozási kérelem benyújtásának igazolása

A pályázónak igazolnia kell a HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem szolgáltatóhoz történt benyújtását.


• vállalkozási szerződés

A pályázó és a Támogató által jóváhagyott regisztrációval rendelkező kivitelező között megkötött vállalkozási szerződés költségvetéssel. A vállalkozási szerződésnek egyértelműen tartalmaznia kell a beszerelésre kerülő berendezéseket és eszközöket (napelem, inverter, tároló), az elvégzendő munkák megnevezését, valamint a kapcsolódó anyagköltséget és munkadíjat. A Program keretében csak azok a vállalkozási szerződések fogadhatóak el, amelyek a jelen Felhívás mellékleteként közzétett, kötelezően alkalmazandó vállalkozási szerződéssablon szerint kerültek megkötésre. A vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a támogatási kérelem pozitív elbírálása és a Támogatói okirat hatályba lépése.